Principal 

 1. Dr.K.Latha, M.A.,M.L.,Ph.D.(Law)

Associate Professors

 1. Thiru.M. Christu Jothi

Assistant Professors

 1. Thiru.(Dr.) N. Ramapiran Ranjith Singh
 2. Tmt.(Dr.) P.Shunmuga Priya
 3. Tmt.(Dr.) D. Jeevarathinam
 4. Thiru. Lekshmi Viswanath
 5. Thiru.A. Ramkumar
 6. Thiru.M. Muthukumar
 7. Tmt.N. Narayani
 8. Tmt.S. Bhuvaneswari
 9. Tmt.B. Muthu Jeyakumari
 10. Tmt.G. Chandra Lekha
 11. Tmt.V. Ruba
 12. Thiru.R. Shunmuga Sundaram
 13. Tmt.J. Merija Rose
 14. Tmt.M. Rexie T. Teya Sheeba
 15. Tmt.R. Suriya
 16. Tmt.V. Anantha Sree Padma Devi
 17. Selvi.L. Selvi
 18. Thiru.G. Shunmuga Sundarakumar
 19. Tmt.(Dr.) A. Mary Lenita
 20. Selvi.S. Prasanna
 21. Selvi.J. Jencybai Carolina

Physical Director In-Charge

 1. Thiru.M. Christu Jothi

Librarian

 1. Tmt. R. Sethukkarasi, M.A., MLISC., PGDCA.,